حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام کنید

- کد بورسی اینترنتی -

دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری

دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری ممکن خواهد شد

استقابل شدید هموطنان از بورس در شرایط فعلی باعث شده تا فرآیند ورود به بازار و دریافت کد بورسی تاخیر زیادی دارد و با توجه به حضوری بودن آن برای تهدید کرونا هم خطرناک است. به همین دلیل دریافت کد بورسی به صورت غیر حضوری ممکن خواهد شد، یعنی کد بورسی به طور مجازی صادر می شود.  ادامه نوشته
  • نوشته سینا عطایی
  • 4 سال قبل
  • 10 دیدگاه