احتمال ممنوعیت تیک تاک در آمریکا به اتهام جاسوسی از خبرنگاران

هرچند مدت یکبار شاهد تقابل سیاسی آمریکا و چین هستیم. این روزها مسئله بیشتر روی فناوری و تکنولوژی می‌چرخد و همین موضوع سبب شده است درگیری میان این دو کشور بیشتر شود. آمریکا پس از تحریم سنگین هواوی، گویا حالا قصد دارد تیک تاک را نیز به همین مشکل دچار کند. زیرا احتمال ممنوعیت تیک تاک در آمریکا به دلیل جاسوسی از خبرنگاران وجود دارد. با ترنجی همراه باشید.