قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا سال ۲۰۲۳ در مورد اپل، متا و گوگل اجرایی می‌شود

طی چند سال اخیر، رویکرد انحصارگرایانه شرکت‌های آمریکایی در بازارهای اروپایی سبب نارضایتی گسترده کاربران، توسه دهندگان و حتی قانون گذاران شد. به همین دلیل رویکردی تحت عنوان “قانون بازارهای دیجیتال” اتحادیه اروپا یا Digital Markets Act اتخاذ شد که تا سال ۲۰۲۳ در مورد اپل، متا و گوگل اجرایی می‌شود. با ترنجی همراه باشید.