کاهش عرضه جهانی رایانه های شخصی در کنار رشد عرضه کامپیوترهای مک اپل

بازار کامپیوترهای شخصی همچون اکثر بازارهای دیگر محصولات الکترونیکی، متاثر از بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، درگیر مشکلات زیادی شده است. به طوری که اکنون شاهد کاهش عرضه جهانی رایانه های شخصی در کنار رشد عرضه کامپیوترهای مک اپل هستیم. با ترنجی همراه باشید.