اتحادیه اروپا به‌زودی همه شرکت‌ها را ملزم‌به استفاده از پورت USB-C در تمامی دستگاه‌های خود می‌کند

اعضای اتحادیه اروپا در هفته جاری با اکثریت قاطع از قانونی حمایت کردند که شرکت‌های مطرح فناوری و در رأس آن‌ها، اپل، را وادار می‌کند تا پورت USB-C را در تمامی دستگاه‌های فروخته‌شده خود در اروپا به‌طور گسترده ارائه کنند.