نتایج مطالعات تاثیر منفی رسانه های اجتماعی بر کودکان و نارضایتی آنان را نشان می دهد

شبکات اجتماعی با وجود مزایای بسیار زیادی که دارند، اما دارای معایت گسترده و عمیقی نیز هستند که وابستگی به آنان خصوصا در کودکان و نوجوانان اثرات منفی زیادی خواهد گذاشت. در همین رابطه، نتایج مطالعات تاثیر منفی رسانه های اجتماعی بر کودکان و نارضایتی آنان را نشان می‌دهد. با ترنجی همراه باشید.