میانرده های Realme 9 و Realme 9 SE رسماً رونمایی شدند: قدرتمند و اقتصادی

دوگانه +Realme 9 Pro/Pro در بهمن ماه 1400 معرفی شدند. امروز اما نوبت رونمایی از Realme 9 و Realme 9 SE رسیده است. درست است است که در رویداد امروز این دوگانه جدید ریلمی بدون پسوند Pro معرفی شدند، اما خیلی زود آنها را از رقابت حذف نکنید، زیرا Realme 9 5G SE در واقع سریعتر از Realme 9 Pro است! با ترنجی همراه باشید.