تراشه پیکسل 6a همان تراشه پرچمدار مدل های گران قیمت تر گوگل است

تصمیم دقیق گوگل برای کسب و کار موبایلی‌ش مشخص نیست. این را با نگاهی به نسل های مختلف موبایل های تولید شده توسط این شرکت می توانید ببینید. برای مثال در سال ۲۰۲۲ شاهد یک گوشی اقتصادی از گوگل خواهیم بود که همان تراشه Tensor را خواهد داشت، تراشه استفاده شده در پیکسل ۶ پرو و پیکسل ۶ که موبایل گران قیمت تری هستند. هر چند این که تراشه پیکسل 6a همان تراشه پرچمدار مدل های گران قیمت تر گوگل است می تواند برای خریداران مدل های اقتصادی تر خبر خوبی باشد اما راهبرد کلی Google همچنان برای ما گنگ است.