آپدیت اندروید ۱۳ آزمایشی برای توسعه دهندگان ارایه شد

گوگل ابتدایی ترین ارایه Android 13 را امروز انجام داد. این نسخه سیستم عامل بسیار ناپایدار و در مراحل اولیه خود به سر می‌برد. به همین دلیل نام ان پیش نمایش توسعه دهندگان است. به هر صورت با ارایه آپدیت اندروید ۱۳ آزمایشی برای توسعه دهندگان می توان امیدوار بود که ویژگی های بیشتری از این سیستم عامل را مرور کنیم!