ویژگی Recommended radios در YouTube Music منتشر شد

یوتیوب را باید برترین پلتفرم اشتراک ویدیویی دانست که البته حوزه فعالیت این پلتفرم صرفا ویدیوها نیست. این مرجع ویدیویی سال‌هاست که در زمینه ارائه خدمات مرتبط با موسیقی نیز فعالیت وسیعی داشته است. در همین رابطه، به تازگی ویژگی Recommended radios در YouTube Music منتشر شده است. با ترنجی همراه باشید.