اندروید ۱۳ یکی از ویژگی های اندروید ۱۲ را متعادل تر می کند

این بیشتر به توسعه دهندگان و موارد فنی سیستم عامل بازمی‌گردد اما می تواند تجربه کاربری شما را تحت تاثیر قرار بدهد. گفته می شود که اندروید ۱۳ یکی از ویژگی های اندروید ۱۲ را متعادل تر می کند. در حقیقت Android 13 می‌تواند محدودیت‌های فرآیند برنامه‌های پس‌زمینه را برطرف کند.