اپل برنده موقت پرونده دادگاه شکایت اپیک گیمز شد: تأخیر در تغییر روش پرداخت اپ استور

اپل با موفقیت در حکم دادگاه که به‌موجب آن باید تغییرات گسترده‌ای را در اپ استور خود تا موعد امروز و تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۱ (۱۸ آذر ۱۴۰۰) اجرا می‌کرد، پیروز موقتی رقابت علیه اپیک شد. بنابراین در‌حال‌حاضر، اپل می‌تواند همچنان توسعه‌دهندگان را به استفاده از سیستم خرید درون برنامه‌ای خود مجبور کرده، بدون آنکه آن‌ها قادر باشند از روش‌های پرداخت جایگزین استفاده کنند. این درخواست اپل، درابتدا توسط دادگاه رد شده بود اما با حکم تجدیدنظر، اکنون با آن موافقت شده است.