تحریم اپل و گوگل توسط روسیه درصورت عدم تأسیس دفاتر رسمی در این کشور

روسیه به‌تازگی از شرکت‌های فناوری که محصولات خود را در این کشور به‌فروش می‌رسانند، خواسته است تا به‌منظور اعمال قانون جدید، فروشگاه‌های خود را باز کرده و دفاتر رسمی در این کشور تأسیس کنند. این موضوع باید تا پایان سال 2021 اتفاق بیفتد؛ درغیر این‌صورت، روسیه به تحریم این شرکت‌ها که نام اپل و گوگل نیز درمیان آن‌ها به‌چشم می‌خورد، پرداخته و فعالیت رسمی آنان در این کشور ممکن است به‌طور کامل به‌حالت تعلیق درآید.