عینک هوشمند TCL به نام Thunderbird رسما معرفی شد

تلاش جدیدی وجود دارد تا عینک های هوشمند بعدی ارایه شود و این ممکن است تا کنون چشمگیرترین تلاش باشد. شرکت TCL از Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition رونمایی کرده که از یک صفحه نمایش میکرو LED با راهنمای موج استفاده می کنند که طی سه سال گذشته در داخل شرکت TCL توسعه یافته است. این صفحه نمایش رنگی شفاف است، بنابراین ظاهر عینک هوشمند TCL مثل عینک معمولی به نظر می رسند.