کاهش فروش گوشی هوشمند در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به‌علت کمبود تراشه

مؤسسه تحقیقاتی Counterpoint Research، اخیرا انتظارات خود برای فروش گوشی های هوشمند در نیمه دوم سال 2021 را از پیش‌بینی قبلی خود یعنی 1.45 میلیارد به 1.41 میلیارد دستگاه کاهش داده است. این میزان، نشان‌دهنده رشد سالانه تنها 6 درصد بوده که از رقم پیش‌بینی شده ۹ درصد پیشین، کمتر است.