مقررات جدید چین برخی از تامین کنندگان اپل را مجبور به توقف یا کاهش تولید کرد

رویترز (به نقل از Appleinsider) گزارش می‌دهد که برخی از تولیدکنندگان آیفون اپل به دلیل مقررات جدید چین که مربوط به استفاده از انرژی در این کشور می‌شود؛ مجبور شده اند برای چند روز تولیدات خود را متوقف کنند یا کاهش دهند. قطعا این خبر خوبی برای اپل نخواهد بود، با توجه به آنکه استقبال از آیفون های جدید نیز خوب بوده است. اما باز هم جای امیدواری وجود دارد، زیرا که همه تأمین کنندگان قطعات اپل تحت تاثیر محدودیت های جدید قرار نگرفته اند.