بحران کمبود تراشه بر اساس گفته تحلیلگران تا اواسط سال ٢٠٢٢ پایان می‌یابد

یکی از بحران‌های بزرگ و نگران کننده‌ای که هم اکنون در حال وقوع برای محصولات الکترونیکی است، بحران کمبود قطعات نیمه هادی است. خوشبختانه تحلیلگران آینده روشنی را برای پایان بحران کمبود تراشه پیش بینی کرده‌اند. اما دقیقاً جزئیات این پیش بینی چیست؟