ماجرای فروش اقساطی ایران خودرو چیست؟

شکی نیست که وضعیت بازار خودرو در التهاب عجیبی است. با آغاز اوج گرفتن قیمت ها در بازار، شاهد افزایش گاها تا ۲۰ درصدی قیمت ها نسبت به ۱ ماه پیش هستیم. در همین حال و با طرح های فروش نامناسب شرکت های خودروساز، سودجویی برخی افراد هم بالا گرفته است. فروش اقساطی ایران خودرو جدیدترین موضوعی است که این روزها دهان به دهان می چرخد. اما واقعا ماجرای آن چیست؟