اپل بازگشت کارمندان خود به کار حضوری را تا ژانویه ۲۰۲۲ به تعویق انداخت

در ماه جولای بود که اپل تصمیم به بازگشت کارمندان تا اکتبر سال جاری به دفاتر کار خود گرفت. این تصمیم پس از اولین درخواست کارمندان برای بازگشت به کار شخصی در ماه سپتامبر بود. اکنون این شرکت بار دیگر برنامه‌های خود برای بازگشت به کار حضوری را به‌تأخیر انداخته است و این بار اپل انتظار ندارد کارکنان تا اوایل سال 2022 به فعالیت‌های عادی خود بازگردند.