نمونه اولیه ربات انسان نما Tesla 🤖 سال آینده ارایه می شود + ویدیو مراسم معرفی

با هم دیدیم که ربات انسان نمای تسلا برای استفاده عمومی، رسماً معرفی شد. ایلان ماسک در مراسم امروز به صحبت درباره آینده رباتیک این شرکت پرداخت. وی می گوید ما در این ربات از همان فناوری خودروهای تسلا استفاده کرده ایم که در فرم بدن انسان درآمده است. اگر دوست دارید بدانید که چه زمانی عرضه می شود باید بگویم نمونه اولیه ربات انسان نما Tesla سال آینده ارایه می شود. در ادامه ویدیو مراسم معرفی آن و تیزر رسمی ربات Tesla را هم خواهیم دید.