برند Realme بیشترین رشد فصلی را در بازار موبایل چین و در چارک اول سال ۲۰۲۱ ثبت کرد

پیش از این برای شما نوشتیم که ریلمی تلاش اوپو برای تصاحب بازار با نامی دیگر است. پیش از این با هم مرور کردیم که فروش ریلمی در سال اول به ۱۵ میلیون دستگاه موبایل هوشمند رسید. پس از آن ریلمی طی ۲ سال به چهارمین برند بازار هند تبدیل شد. پس از گزارش های متعدد درباره رشد فوق العاده ریلمی اما یک ماه پیش به شما گفتیم که استراتژی ریلمی در سال ۲۰۲۱ فروش ۲۰ میلیون گوشی هوشمند در چین است. حالا و طبق جدیدترین آمار می بینیم که برند Realme بیشترین رشد فصلی را در بازار موبایل چین و در چارک اول سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است.