خرید خودروهای وارداتی با بیت کوین رو به افزایش است

با افزایش خرید و فروش رمزارزها نه‌ تنها شاهد خروج نقدینگی از بازارسرمایه بورس ایران به‌ سمت این حوزه نوپا هستیم، بلکه در چند هفته اخیر انجام خرید و فروش خودروهای وارداتی با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی نیز توجهات بسیاری را به خود معطوف کرده است.