کریستیانو رونالدو اولین کسی که ۵۰۰ میلیون فالوور در شبکه های اجتماعی دارد

کریستیانو رونالدو ، ستاره پرتغالی باشگاه یوونتوس ایتالیا به یک نقطه عطف دیگر در زندگی دست یافت اما این بار نه در مستطیل سبز، بلکه موفقیت او خارج از زمین است چرا که او اولین کسی است که به ۵۰۰ میلیون فالوور در شبکه های اجتماعی رسیده است.