طرح مفهومی گلکسی نوت ۲۱ اولترا سامسونگ را ببینید

سری گلکسی نوت شاید به زودی حذف شود اما به نظر می رسد که در حال حاضر، خط تولید ایمن خواهد بود زیرا سامسونگ برنامه های خود را برای تولید حداقل یک نسل دیگر تأیید کرده است. بر همین مبنا ما امشب می خواهیم طرح مفهومی گلکسی نوت ۲۱ اولترا سامسونگ را ببینید.