ارزش اپل از ۲ تریلیون دلار عبور کرد

هفته گذشته برای شما نوشتیم که ارزش اپل به ۲ تریلیون دلار نزدیک می شود. حالا اما باید برای شما بنویسم که اپل به اولین شرکت آمریکایی تبدیل شده است که ۲ تریلیون دلار در بازار سرمایه ارزش دارد. این یک نقطه عطف به شمار می رود، اما به طور کلی قابل توجه خواهد بود چرا که گواهی بر عملکرد قابل توجه آن ها در دوره همه گیری کرونا است. همچنین فقط دو سال می گذرد که اپل به ارزش ۱ تریلیون دلار در بازار رسید، بدین معنی که این شرکت در طی بیش از ۲۴ ماه ارزشش دو برابر شده است. به هر صورت، ارزش اپل از ۲ تریلیون دلار عبور کرده است و اجازه بدهید کمی درباره آن صحبت کنیم.