نمایشگر تاشو جوهر الکرونیک برای کتابخوان های تاشو

تلفن های هوشمند تاشو به آرامی راه خود را به بازار پیدا می کنند. آیا کتابخوان های جوهر الکترونیک می توانند محصولات بعدی باشند؟ باید بگویم که بله و شما در حال به نمایشگر تاشو جوهر الکرونیک برای کتابخوان های تاشو نگاه می کنید.