5 × 1 =

حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام کنید

آدرس سایت پیش فروش سایپا و راهنمای ثبت نام خودرو

سینا عطایی

نوشته

2 سال قبل | 4 دیدگاه | آموزش و راهنمایی ، خودرو

می دانیم که امروز ۲۸ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ صبح (بر اساس سایت Time.ir) پیش فروش جدید سایپا آغاز می شود. اگر شما تا کنون تجربه ای در ثبت نام سایپا نداشته اید، این مطلب برای شما بسیار مفید خواهد بود. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا آدرس سایت پیش فروش سایپا و راهنمای ثبت نام خودرو را داشته باشیم.

برای ورود به وب سایت ثبت نام سایپا روی لینک زیر کلیک کنید:

سایت پیش فروش سایپا

اما چند مرحله برای ثبت نام پیش فروش سایپا وجود دارد؟ مراحل نسبتا ساده است و بیشتر سرعت عمل شما را می طلبد. پیش از آغاز اطلاعات جدیدترین پیش فروش سایپا را از لینک زیر بخوانید:

پیش فروش جدید سایپا برای ۲۸ مهر ۱۳۹۷

همچنین در پیش فروش جدید سایپا مورد زیر را به یاد داشته باشید:

در برنامـه های فـروش ویژه با هـجـوم گـســترده کـاربران بـرای خـریـد تـعـداد محـدودی خـودرو روبـرو هسـتیم. بنابراین کـاربـرانـی مـوفـق به خـریـد می‌گـردنـد ‌که سـریـعـتـر از دیـگـران وارد ســامــانـه فــروش شــده، اطـلـاعات مــورد نـیـاز خـود را تکــمـیل کــرده و وارد درگـاه های بـانـکـی شــوند. از ایـن رو، تـوجـه بـه نـکـات زیـر مـی تــوانـد شـما را در انجام موفقیت آمیز فرآیند خرید یاری رساند:

1- درگاه سـامانه فـروش با اعلام قبلی در سـاعات و زمان های مشـخص بـاز می گردد، که
ایـن امر از طریق سایت اطـلاع رسـانی می شود. زمـان دقیـقی باز شـدن درگـاه فـروش در
هر نـوبت مطـابق با زمان اعـلامـی سـامـانه time.ir مـی باشـد. لذا به زمـان اعـلامی سـایت
فروش در هر نوبت دقت فرمایید. بازنشانی(Refresh) صفحه ورود در ثانـیه های اولیه
بازگشایی سـایت می تـواند بسـیار تاثـیرگذار باشد. برای این منـظور از کلید F5 استفاده
کنید.

2- بخشـنـامه های با مــوعـد تحـویل زودتـر خـودرو، هـمـواره متـقاضی بیشـتـری دارنـد و
در نتیجه صف طولانی تری برای آنـهـا تشــکیل می شـود. بـنـابــرایـن در صــورت امـکان با
انتـخاببخشنامه های با موعد تحویل دیرتر شانس موفقیت خود را افزایش ‌دهید.

3- همانگونه که گفته شد، سرعت عمـل یکـی از عوامـل کلـیدی موفقیت اسـت. در طـول فـرآیند ثبـت نـام بایســتی مجمـوعـه ای از اطلاعات شـخصـی خـود را در فیلـدهـای مــورد نظــر وارد نماییـد. با آمـاده کـردن اطـلاعـات مـورد نـیاز، در مـدت زمـان کمتـری به درگـاه بانکی خواهید رفت.

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام خودرو:

اطلـاعـات شـنـاسـنـامـه ای / اطـلاعات مـربـوط بـه آدرس / کـد پـستـی / اطـلاعـات تمـاس اطلاعات کارت بانکی

4- به منـظور تسـریع در روند خـرید ، انتخـاب نماینـدگی پس از اتـمام ثبـت نام و از روز سه شـــنبـه 97/08/01 لـغـایـت پنجشـنبه 97/08/03 از طـریق بــخــش مـــشــتـریـان (لیست ثبت نام ها و پرداخت ها) همین سایت انجام خواهد شد. در صورت عدم اقـدام مشتری، انتخاب نمایندگی توسط سایپا صورت می گیرد.
5- در صفحه انتخاب درگاه بانکی، با انتخاب یکی از درگاهها به صف ورود به درگاه بانکی هدایت خواهید شد، در این مرحله توجه به نکات ذیل حائز اهمیت خواهد بود:
• بدلیل وجود محدودیت ورود کاربران به درگاههای بانکی، و ظرفیت محدود خودروهای عرضه شده، این امکـان وجود دارد که پس از انتـخاب درگاه بانکی، شـما به صفحه پـرداخت وجه هدایت نـشوید. در چنین شــرایطی بهترین تصمیم انتظار حداکثر 20 دقیقه ای در صف اتصال به بانک و در صورت عدم ورود به درگاه، انصراف از خرید و انتخاب برنامه فروش دیگری می باشد.
• در بعضی از مواقع بعد از ورود به درگاه پرداخت بانکی و وارد کردن اطلاعات پرداخت، درگاه بانکی اقدام به بررسی اطلاعات حسـاب شما نموده و وجه مورد نظر را از حـساب شما کسر میکند، اما بدلایل مخـتلف موفق به پرداخت وجه به حساب شرکت سایپا نخواهد شد، در چنین شرایطی وجه مورد نظر توسط بانک به حساب شما برگشت خواهد شد.نکته قابل توجه این است که بدلیل میزان بالای تقاضا نسبت به عرضه محصولات، همواره قسمت اعظمی از متقاضیان موفق به خرید نخواهند شد. این درحالی است که از تعداد کل متقاضیان در هر نوبت فروش، تا چند برابر ظرفیت باقیمانده از هر بخشنامه فروش، پذیرش صورت می‌گیرد که بدلیل ظرفیت محدود خودرو امکان تکمیل ثبت نام برای تمامی متقاضیان وجود نخواهد داشت.
• به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر، فهرست خریداران محترم از طریق بخش “مشخصات خریداران” قابل مشاهده می باشد. لازم به ذکر است که تمامی برنامه های فروش ویژه، به طور کامل تحت نظارت مراجع ذیربط به انجام رسیده و نتایج هر برنامه فروش، بارها توسط مراجع و سازمانهای نظارتی تحت کنترل و بازبینی قرار می گیرد.

 

مراحل قدم به قدم برای ثبت نام سایپا

بسیار خوب، مراحل قدم به قدم برای ثبت نام سایپا را می توانید بخوانید:

انتخاب خودرو

انتخاب خودرو

گام اول: انتخاب خودرو
در این صفحه فهرست و تصویر محصولات گروه خودروسازی سایپا، قابل مشاهده است.
شما می توانید اقـدام به”انتـخاب خودروی” مورد نظر خود نمایید.

انتخاب برنامه های فروش

انتخاب برنامه های فروش

دوم: انتخاب برنامه های فروش
بعد از انتخاب خودروی مورد نظر، اطلاعات برنامه های فروش مرتبط با خودروی انتخابی
برای شما قابل مشاهده خواهد بود. لطفاً در هنگام انتخاب برنامه های فروش به موارد
زیر دقت فرمایید:
• شرایط فروش خودرو(پیش فروش یا نقدی)
• مشخصات بسته های خدماتی همراه با خودرو از جمله بیمه بدنه  یا شخص ثالث
• سود مشارکت و انصراف
•  زمان پرداخت وجه، زمان ارسال دعوتنامه و تحویل خودرو

گام سوم: انتخاب رنگ، تجهیزات، مشاهده و تایید توافقنامه
در صفحه بعد، پس از انتخاب رنگ و کاربری خودروی مورد نظر )برای خودروهایی
که بیش از یک کاربری دارند ) مفاد توافقنـامه را مطـالعه و تایـید نـموده و گزیـنه
” ادامه فرایند خرید ” را انتخاب کنید.

 

گام چهارم: ثبت اطلاعات مشتری
در این مرحله بایستی اطلاعات فردی خویش را وارد نمایید. برای این منظور
به اطلاعات شناسنامه ای ، کارت ملی و آدرس پستی خود نیاز خواهید داشت .
لطفا در هنگام وارد کردن اطلاعات، دقت لازم را مبذول فرمایید. لازم به ذکر
اسـت که در هر برنامه فـروش محدودیـت هایی از جمله محـدودیت کد ملی
مخصوص افرادی که در سال 97 از شرکت سـایپا خرید داشته اند و
توسط شرکت سایپا با کنترل کد ملی اعمال می شوند. پس از تکمیل اطلاعات،
با انتخاب گزینه “ثبت اطلاعات” به صفحه بعدی هدایت خواهید شد.

 

 

گام پنجم: بررسی مشخصات فردی و انتخاب درگاه پرداخت
در این مرحله قبل از انتخاب درگاه بانکی، اطلاعات خود را برای آخرین بار
بررسی کرده و بعد از اطمینان از صحت اطلاعات وارده ، با انتخاب یکی از
درگاه های بانکی و انتخاب گزینه “رفتن به درگاه بانکی” به صفحه اعتبار
سنجی خواهید رفت.

 

گام ششم: صفحه اعتبار سنجی
در این صفحه پس از اعتبارسنجی اطالعات فردی وارد شده، اعمال
محدودیت کد ملی، و بررسی وجود ظرفیت در برنامه فروش انتخابی،
کاربر در صف ورود به درگاه بانکی قرار خواهد گرفت.

 

گام هفتم: پرداخت الکترونیکی (صفحه بانک)
پس از ورود به درگاه بانکی، با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی و رمز
دوم کارت اقدام به پرداخت و تکمیل فرایند خرید نمایید.

گام هشتم: صفحه نهایی (رسید پرداخت)
پس از انجام پرداخت و بازگشت به سایت پذیرنده، رسید پرداخت
کاربر قابل مشاهده می باشد

 

امیدوارم این آموزش ثبت نام پیش فروش سایپا برای شما مفید بوده باشد.

iranecar

دیدگاه خودتان را بنویسید

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید

آخرین دیدگاه ها

 1. Avatar
  s7hGalaxy die
  ترنجِ رسیده

  حداقل عکساتونو بروز کنین تا ما بیشتر حسرت نخوریم تحویل خودرو ها 98 قیمت نهایی نا مشخص ماشینایی که داشتن یا نداشتنشون فرقی به حال آدم نمیکنه عکس برلیانس و ال نود گذاشتین یه لحظه خوشحال شدم الان این دوتا تو بازار 80 تومن قیمتشونه

10 کاربر برتر
 1. 1# Milad7 - 17,815 ترنج
 2. 2# ahmad - 14,890 ترنج
 3. 3# m.b - 12,575 ترنج
 4. 4# Sajad - 10,679 ترنج
 5. 5# Mahdi - 10,312 ترنج
 6. 6# نیما عرفانی - 9,457 ترنج
 7. 7# The Destroyer - 8,857 ترنج
 8. 8# Amir galaxy - 8,765 ترنج
 9. 9# _V_ - 8,589 ترنج
 10. 10# Dr.Nazer - 8,580 ترنج
کانال تلگرام ترنجی