کانسپت آنر V Purse منتشر شد: هم گوشی تاشو و هم کیف دستی!

کانسپت گوشی تاشو به بیرون آنر V Purse منتشر شد. در این محصول حتی زنجیر های زیبا و قابل تعویض نیز به کار گرفته شده است. در حال حاضر، Honor V Purse یک طرح مفهومی است، اما برخی از عناصر دنیای واقعی نیز در این پروژه دیده می‌شود.