مدیر اینستاگرام: Threads جایی برای اخبار و مسائل سیاسی نیست

آدام موسری، مدیرعامل اینستاگرام، به‌تازگی در گفتگو با The Verge بیان داشت که برنامه جدید Threads آن‌ها به‌دنبال ورود به دنیای سیاست و اخبار خشونت‌آمیز نیست.