توییت محدودیت خواندن توییت یک شوخی بود برای کسب بیشترین بازدید در توییتر!

از دیروز توییت جنجالی ایلان ماسک درباره محدودیت جدید توییتر برای تعداد مجاز خواندن توییت در روز حسابی سروصدا کرده است. وی که ابتدا مقادیر مشخصی را اعلام کرده بود در ۲ مرحله سقف آن را افزایش داد و حالا می‌گوید توییت محدودیت خواندن توییت یک شوخی بود برای کسب بیشترین بازدید در توییتر!