بسته نوروز ۱۴۰۲ ایرانسل اعلام شد – اینترنت رومینگ

با نزدیک‌شدن به نوروز ۱۴۰۲ اپراتورهای مختلف طرح‌های ویژه را اعلام می‌کنند. این طرح‌ها به رومینگ اینترنت مربوط می‌شود. به تازگی بسته نوروز ۱۴۰۲ ایرانسل اعلام شده که با هم آن را مرور می‌کنیم.