مدل خودروهای داخلی طرح فروش بدون قرعه کشی مشخص شد (لیست آپدیت شد)

هفته گذشته درباره طرح ثبت نام خودرو بدون قرعه کشی از شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ نوشتیم. درباره این طرح خیلی موارد نامشخص بود. یکی از موارد نامشخص مربوط به مدل خودروهای موجود در این طرح است. خوشبختانه همزمان با آغاز فرصت افتتاح حساب وکالتی، مدل خودروهای داخلی طرح فروش بدون قرعه کشی مشخص شده است.