لیست قیمت کارخانه سایپا دی ۱۴۰۱

با وجود افزایش غیرطبیعی و بسیار عجیب بازار خودرو کشور طی کمتر از ۲ ماه اخیر باید گفت که نیمه دوم پاییز ۱۴۰۱ یک طوفان عجیب در بحث قیمت‌های خودرو داشت. در همین حال لیست قیمت کارخانه سایپا دی ۱۴۰۱ منتشر شده که برای تعهدات جاری این شرکت اعمال می شود.