ویژگی تشخیص تصادف اپل با گزارش‌های اشتباه کاربران به دردسر انداخته است

ویژگی تشخیص تصادف یکی از قابلیت‌های بسیار جذابی است که در چند سال اخیر آن را روی گوشی‌های اپل و گوگل دیده‌ایم. این قابلیت برای زمانی که تصادف کرده باشید و قادر به تماس با مراکز اورژانسی نباشید، بسیار کارآمد است. با این حال گویا اخیرا ویژگی تشخیص تصادف اپل با گزارش‌های اشتباه کاربران به دردسر انداخته است. با ترنجی همراه باشید.