مشخصات احتمالی Pixel 7a، سطح میان‌رده‌های گوگل را بالاتر از Pixel 6a خواهد برد

گوگل همواره در کنار پرچمداران خود، یک نسخه میان‌رده از آن‌ها را نیز عرضه کرده است تا بتواند بخش میانی بازار را نیز پوشش دهد. اگر دقت کرده باشید، هر نسل پیشرفت‌های خوبی در مشخصات میان‌رده‌ها صورت می‌گیرد. بر همین اساس گویا مشخصات احتمالی Pixel 7a، سطح میان‌رده‌های گوگل را بالاتر از Pixel 6a خواهد برد. با ترنجی همراه شوید.