قیمت آیفون ۱۴ پلاس و iPhone 14 اپل چند است؟

خانواده آیفون‌های غیر پرو اپل امسال یک تغییر را تجربه کرد. در خانواده‌های آیفون ۱۲ و آیفون ۱۳ ما یک آیفون مینی و یک آیفون عادی داشتیم. حالا در خانواده iPhone 14 غیر پرو، ما یک آیفون پلاس و یک آیفون عادی داریم. این برای افرادی که گوشی‌های کوچک دوست دارند خبر بدی است اما برای آن‌هایی که نمایشگر بزرگ و عمر باتری بهتر می‌خواهند، خبری خوش خواهد بود. همه قابلیت‌ها به کنار، قیمت آیفون ۱۴ پلاس و iPhone 14 اپل چند است؟ آیا قیمت آیفون‌های غیر پرو ۲۰۲۲ می تواند منطقی باشد؟