آمار فروش تراشه های موبایل سه ماهه اول ۲۰۲۲ : مدیاتک در صدر

“مدیاتک یا کوالکام” تبدیل به یک پرسش مهم برای کاربارن شده است. همزمان با افزایش سهم مدیاتک از بازار و تعدد دستگاه های متکی به تراشه این شرکت تایوانی، سوال پررنگ تر هم می شود. بیاید درباره آمار فروش تراشه های موبایل سه ماهه اول ۲۰۲۲ صحبت کنیم، جایی که مدیاتک در صدر قرار دارد.