آنها که از ممنوعیت واردات آیفون به ایران صحبت می کنند، با همین گوشی توییت می زنند!

گفته می شود که مجلس به دنبال ممنوعیت واردات iPhone به ایران تا شهریور ۱۴۰۱ است. به دور از این که چنین تصمیم عجیبی اصلا قابل پیاده سازی هست یا نه اما جالب است بدانید که آنها که از ممنوعیت واردات آیفون به ایران صحبت می کنند، با همین گوشی توییت می زنند! توییت می زنند، یعنی در شبکه اجتماعی فیلترشده برای مردم به مردم گزارش کار می دهند آن هم با گوشی معتقدند نباید باور شود و ارزبری زیادی دارد!