اپل دسترسی کاربران میر کارت روسی به پرداخت با اپل پی را ممنوع کرد

جنگ اوکراین و روسیه، علاوه بر تبعات سنگینی که بر هر دو کشور وارد کرده است، روسیه را وارد یک دوره سنگین از تحریم‌های شدیدا اقتصادی نیز کرده است که این کار سبب مشکلات بسیار زیادی برای دولت و مردم این کشور شده است. هر روز که می‌گذرد، شرکت‌های بیشتری دسترسی‌های روسیه به خدمات خود را حذف می‌کنند و در آخرین مورد نیز بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها، اپل دسترسی کاربران میر کارت روسی به پرداخت با اپل پی را ممنوع کرده است. در ادامه با ترنجی همراه باشید.