مایکروسافت آخرین قربانی گروه هکری Lapsus$ است

میاین واقعیت که حتی شرکت‌های بزرگ و معروف جهان (که هزاران متخصص امنیتی را در اختیار دارند) از خطرات حملات سایبری در امان نیستند، موضوع جدیدی نیست. این موضوع حتی بدتر از گذشته هم شده است، زیرا با وجود ادعای متخصصات امنیتی مبنی بر بهبود امنیت، بازهم حملات سایبری به قوت خود باقی مانده است. حالا نیز مایکروسافت آخرین قربانی گروه هکری Lapsus$ شده است. با ترنجی همراه باشید.