تمام توان اپل صرف Face ID زیر نمایشگر می‌شود و دیگر از Touch ID خبری نیست

روز پیش یکی از منابع پس از گفتگو های متعدد با منابع مرتبط با این موضوع که مایل به ناشناس ماندن هستند، به حدی از اطمینان رسیده است که می‌تواند تایید کند که گویا اکنون تمام تمرکز های بر روی Face ID زیر نمایشگر قرار دارد و مهندسان اپل دیگر روی حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش آیفون کار نمی کنند.