بکارگیری زبان های جداگانه برای برنامه های مختلف در اندروید 13 شاید ممکن شود

گوگل در حال توسعه یک ویژگی جدید برای اندروید 13 با نام رمز “Panlingual” برای استفاده از زبان های جداگانه است که به کاربران امکان می دهد تنظیمات زبان را بر اساس هر برنامه و جدا از تنظیمات کل سیستم اعمال کنند.