فیسبوک (متا) بدترین شرکت سال 2021!

بله درست شنیدید! فیسبوک (متا)، بدترین شرکت در میان شرکت های بزرگ و مطرح بازار در سال 2021 بوده است. بسیاری از شرکت های معتبر هر ساله نظرسنجی هایی انجام می دهند تا بفهمند کدام برندها و شرکت ها بهتر از رقبای خود عمل کرده اند. یکی از آنها Yahoo Finance است که عملکرد بازار و دستاوردهای مختلف شرکت های درجه یک جهانی را در نظر گرفته و فعالیت آنها را ارزیابی می کند. همچنین برندی را که در پایین ترین ردیف جدول قرار می گیرد نام می برند. این رویداد معمولا در ماه دسامبر اتفاق می افتاد و امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست.