تنظیم پروفایل Apple ID با استفاده از Memoji چگونه است؟

اکوسیستم اپل، بسیار گسترده است و اگر کمی دقیق شوید، متوجه این گستردگی خواهید شد. اپل آیدی، یکی از بخش‌های حیاتی در این اکوسیستم محسوب می‌شود. شاید بخواهید تنظیم پروفایل Apple ID خود را با عکس Memoji مزین کنید. اما چگونه این کار امکان پذیر خواهد بود؟