سود اپل از بازار موبایل جهانی، برابر ٧۵ درصد کل سود این بازار است!

کوپرتینویی‌ها درآمد بسیار زیادی دارند. به طوری که اپل مدت نسبتاً زیادی است که عنوان با ارزش‌ترین کمپانی جهان را با خود یدک می‌کشد. یکی از شاخه‌های اصلی فعالیت اپل، بازار موبایل است. به همین صورت، آمار سود اپل منتشر شده است که رقمی شگفت آور را نشان می‌دهد!