حجم بسته اینترنت رایگان دانشجویان، معلم ها و اساتید دانشگاه چقدر است؟ + روش ثبت نام

سال جدید تحصیلی است و با توجه به ادامه همه گیری کرونا شاهد آنلاین بودن بار زیادی از سیستم آموزشی کشور هستیم. وزیر ارتباطات درباره بسته اینترنت هدیه برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ صحبت کرده است. اما حجم بسته اینترنت رایگان دانشجویان، معلم ها و اساتید دانشگاه چقدر است؟ همچنین روش ثبت نام چطور خواهد بود؟