چه بر سر اپل واچ سری ۷ با لبه تخت آمد و چرا اپل تصمیم به تغییر طراحی آن گرفت؟

هرساله با نزدیک شدن به پایان فصل تابستان و آمدن پاییز، هیجانی حول معرفی آیفون‌های جدید اپل پدید می‌آید. امسال اما، اوضاع کمی متفاوت بود؛ نه به دلیل معرفی سری جدید آیفون‌ها، بلکه بیشتر به‌سبب عدم رونمایی از ساعت هوشمندی از سوی اپل که تقریبا تمامی شایعات به‌نقل از مطرح‌ترین افشاگران، خبر از بزرگترین بازطراحی این ساعت از زمان نسل اول خود، که ازجمله آنها می‌توان به طراحی جدید لبه تخت اپل واچ سری ۷ اشاره کرد، می‌دادند و بنابراین تا پیش از برگزاری رویداد اپل که از آن باعنوان “California Streaming” نیز یاد می‌شد، هیجانی را در ذهن کاربران ایجاد کردند که برای برخی،‌ آیفون را از کانون توجهات خارج کرده و آن را برای خود به‌سرقت برد. درنهایت، همین اتفاق نیز افتاد؛ چراکه یکی از بزرگترین شگفتی‌ها در جریان این رویداد، اپل واچ نسل ۷ بود؛ اما نه به‌دلیل داشتن ظاهر و ویژگی‌های جدید، بلکه طراحی و مشخصاتی که از آنها برخوردار نبود!