پاول دورف: مقصران هک شدن گوشی ها، اپل و گوگل هستند!

مدیر تلگرام، در برخی مواقع اظهارات جنجالی و داغی را در مورد عملکرد کمپانی‌هایی مانند گوگل یا اپل مطرح می‌کند. این اظهارات، معمولاً با لحن تندی همراه هستند. به همین دلیل، مدیر تلگرام یعنی پاول دورف، باری دیگر نسبت به عملکرد گوگل و اپل انتقادی را وارد کرده است. بر اساس انتقاد جدید وی، گوگل و اپل مقصران اصلی هک شدن گوشی ها هستند!