آپدیت اندروید ۱۲ پوکو برای این گوشی ها ارایه می شود: Poco X3 و Poco M3 در کنار دیگران

در یک لیست جامع با هم دیدیم که آپدیت اندروید ۱۲ شیائومی برای چه دستگاه هایی از این برند و زیربرندهای ان ارایه می شود. امروز می خواهیم اختصاصا به این بپردازیم که آپدیت اندروید ۱۲ پوکو برای کدام گوشی های این زیربرند اقتصادی تر Xiaomi ارایه می شود. قابل انتظار است که  Poco X3 و Poco M3 در کنار دیگران در این لیست کوتاه باشند.