پوشش جهانی اینترنت ماهواره Starlink حوالی مهر ماه ۱۴۰۰ برقرار می شود

حدودا ۱۰ ماه پیش بود که برای شما نوشتیم ثبت نام اینترنت ماهواره ای SapceX از ایران ممکن شد. اینترنت Starlink در حال حاضر در مرحله آزمایشی و برای ۱۱ کشور در دسترس است. امروز در خبری می شنویم که پوشش جهانی اینترنت ماهواره Starlink حوالی مهر ماه ۱۴۰۰ برقرار می شود. این می تواند بسیار مهم باشد.